Szkoła Podstawowa nr 3 w Zielonce

DZIENNIK INTERNETOWY - informacja
 
         W naszej szkole już w roku szkolnym 2005-6 nauczyciele podjęli trud eksperymentalnego wdrożenia dziennika - wywiadówki przez Internet.
         Dziennik Internetowy nie zastępuje tradycyjnego szkolnego dziennika, który jest nadal oficjalnym dokumentem gromadzącym oceny.
         Dziennik Internetowy jest atrakcyjną formą informacji dla rodziców o postępach w nauce ich dzieci. Dziennik Internetowy nie tylko umożliwia rodzicom częsty wgląd w wyniki nauki ich dziecka, ale także stanie się platformą komunikacyjną między wychowawcą i rodzicem oraz rodzicami tej samej klasy.
         Program dziennika internetowego jest dla wychowawcy skuteczną pomocą w prowadzeniu dziennika, przygotowywaniu zestawień, obliczaniu średnich, obliczaniu frekwencji, przygotowywaniu wydruków ocen na spotkania z rodzicami.
         Dla Dyrekcji i całej szkoły dziennik internetowy to zestaw narzędzi wspomagających badanie jakości szkoły (liczne statystyki i podsumowania).
         Każdy użytkownik dziennika - nauczyciel, rodzic i uczeń klas 4-6 naszej szkoły otrzymuje indywidualny dostęp do wydzielonej części dziennika.
         Każdy z nauczycieli uczących w klasach 4-6 wpisuje oceny ze swojego przedmiotu tylko w tych klasach, w których uczy.
         Każdy z rodziców ma dostęp do ocen swojego dziecka i może je obejrzeć.
         Każdy z uczniów ma dostęp do obejrzenia swoich ocen.
         Nikt z rodziców ani uczniów nie ogląda ocen innych osób.
         Dostęp to nazwa logowania (login) i hasło, które otrzymuje się od administratora.


wejście do dziennika dla nauczycieli
 
wejście do dziennika dla rodziców
 
wejście do dziennika dla uczniów


Bilans pierwszego miesiąca działania Dziennika Internetowego
Poniżej na wykresach bilans wykorzystania w okresie od 26 września do 25 października 2005 przez rodziców i uczniów klas 4-6 naszej szkoły
zainteresowanie rodziców dziennikiem
Na pierwszym wykresie porównanie zainteresowania rodziców Dziennikiem zależne głównie od dostępu do internetu - od 40 do 65 procent rodziców miało już okazję korzystać z wirtualnego oglądania ocen swoich dzieci. Najwięcej z klasy 6A.
ile razy średnio rodzic z tej klasy zajrzał do ocen swego dziecka
Na drugim wykresie widzimy, ile razy przeciętnie rodzice w danej klasie odwiedzają konto z ocenami, najbardziej ciekawi ocen są rodzice uczniów klasy 6B i 5A, a najmniej z klasy 5B.
Na trzecim wykresie porównanie ilości logowań uczniów w poszczególnych klasach - najaktywniejsi są uczniowie klas szóstych. Oczywiście na lekcjach informatyki wszyscy uczniowie mają okazję odwiedzać Dziennik Internetowy.
ile razy średnio uczeń tej klasy oglądał swoje oceny
opracowanie Anna Rozalska

autor: Anna Rozalska Opublikowano:24.09.2005 Aktualizacja strony: 2013.04.19 do strony głównej