Szkoła Podstawowa nr 3 w Zielonce - ARCHIWUM
20 2014-2015 Rozpoczynamy 20 rok pracy w murach SP3. Priorytety pracy na ten rok to wpajanie kulturalnego zachowania, poszanowanie ciszy, dbałość o bezpieczeństwo. W maju kończymy dwuletnią współpracę ze szkołami europejskimi w programie Comenius "Lively Outdoor Learning" - zjazd finalny odbędzie się u nas.
19 2013-2014 Szkoła zorganizowała klasę pierwszą z dzieci sześcioletnich. W tym roku odeszła ostatnia szósta klasa ucząca się według programów poprzedniej reformy. Rok szkolny obfitował w wiele sukcesów naszych uczniów w konkursach i zawodach. Cały rok rozwijaliśmy współpracę ze szkołami europejskimi w programie Comenius "Lively Outdoor Learning" organizując ciekawe lekcje na dworze.
18 2012-2013 Szkoła wzbogaca ofertę zajęć dodatkowych dla uczniów uzdolnionych oraz różnych zajęć wyrównawczych i kompensacyjnych dzięki wygranemu projektowi współfinansowania przez budżet miasta i Europejski Fundusz Strukturalny.
17 2011-2012 Rok Szkoły z Pasją. Szkoła prowadzi współpracę intensywną w projekcie międzymarodowym Comenius. Rada Rodziców finansuje zakupy pomocy naukowych.
16 2010-2011 Rok Odkrywania Talentów - zwłaszcza w Dniu Wiosny oraz prezentacje uczniowskie "Mam talent". W tym roku szkolnym znów pracujemy w programie edukacyjnym Comenius, tym razem w projekcie Smart-Homes in Europe. Międzynarodowe spotkania i współpraca przynoszą wiele korzyści w procesie edukacji.
15 2009-2010 Rok rozpoczęty Radą Pedagogiczną z ulgą podsumowującą ubiegłoroczne zmagania z żywiołem przeciwności. Z nadzieją bierzemy się znów za bary z żywiołem edukacji. Wdrażamy reformę edukacyjną w klasach pierwszych.
14 2008-2009 Rok bardzo wytrwałej pracy grona pedagogcznego, wizytacja i kontrola szkoły przez władze oświatowe. Czwarty rok działa nasz Dziennik Internetowy czyli wywiadówki przez Internet. Rok sukcesów w wielu konkursach, zwycięstw unihokeistów, a nawet złoty medal z Japonii w konkursie plastycznym. Rok tradycyjnie szokujących kontrastów w życiu szkolnym, wielu zdziwień i utarczek, ale jak zwykle zakończenie roku szk. to taki "happy end" ;)
13 2007-2008 w tym roku uczniowie jeszcze nie w mundurkach, ale w tzw. stroju obowiązującym, biało-granatowym. Trzeci rok istnienia Dziennika Internetowego czyli wywiadówki przez Internet. Demokratyczne wybory do Rady Rodziców. Rok szczególnej dbałości o ucznia zdolnego. Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych.
12 2006-2007 ten rok pracy zaplanowany na radzie "niewyjazdowej". Nasza wieloletnia wicedyrektorka p. Aniela Czarnopyś odeszła na emeryturę. Nowym wicedyrektorem został pan Grzegorz Stańczyk. Rok troskliwej pracy wychowawczej i profilaktycznej. Rok wielu sukcesów naszych uczniów konkursach i zawodach sportowych. Otrzymaliśmy wiele pomocy dydaktycznych dzięki funduszom EFS. Festyn szkolny znowu na sportowo.
11 2005-2006 ten rok pracy zaplanowaliśmy na radzie wyjazdowej w Laskach, gratulacje złożyliśmy kolejnym dyplomowanym nauczycielom, najważniejsze wydarzenie roku to okrągła 10 rocznica istnienia szkoły, trzeci rok kontynuacji projektu współpracy międzynarodowej "Comenius". Wdrożenie Szkolnego Dziennika Internetowego jako formy informacji dla rodziców i uczniów. Pracownia komputerowa w nowej sali. Szkolne Sympozjum Naukowe przygotowuje wiele fascynujących tematów. Mamy już hymn szkoły. Kolejny Festyn szkolny na sportowo.
10 2004-2005 ten rok powitaliśmy na radzie wyjazdowej w Górach Świętokrzyskich, gratulacje złożyliśmy 5 dyplomowanym nauczycielom, wytyczono kierunki pracy szkolnej - doskonalenie WSO, praca wychowawcza pod hasłem "Zdrowie", kontynuacja projektu współpracy międzynarodowej "Comenius". Szkolna strona internetowa zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie Edussek. Istnienie szkolnej strony internetowej zostało także dostrzeżone przez władze samorządowe miasta nagrodą specjalną burmistrza dla webmastera w Dniu Edukacji Narodowej.
W tym roku kładziemy znowu nacisk na rozwój umiejętności autoprezentacji ucznia - każda klasa opracowuje przedstawienie. Szkolne Sympozjum Naukowe prezentuje kilka przebojowych tematów. A dziesiąty Olimpijski Festyn szkolny to zawody sportowo-rodzinne.
9 2003-2004 ten rok rozpoczął się bardzo miło - otrzymaliśmy tytuł "Szkoła z klasą", na radzie wyjazdowej gratulacje składaliśmy dyplomowanym i mianowanym nauczycielom, rozpoczęliśmy realizację wielkiego projekt u współpracy europejskiej szkół SOCRATES - COMENIUS - w naszej szkole zorganizowaliśmy zjazd międzynarodowy reprezentantów współpracujących szkół. Wzięliśmy też udział w europejskiej akcji edukacyjnej "Spring Day 2004". Wiosną rozpoczęły obrady cykliczne IV Sympozjum Naukowego - z prezentacjami multimedialnymi przygotowanymi przez uczniów. Cały rok pracowaliśmy z uczniami nad kulturą wypowiedzi pod korczakowskim hasłem "kochaj swój język". Wspaniały Festyn Rycerski z sensacyjnymi pokazami walk rycerzy.
8 2002-2003
logo kursu INTEL
ten rok to pierwszy rok pracy bez gimnazjum, nareszcie normalne lekcje informatyki w szkole podstawowej, komputeryzacja i informatyzacja całego Grona Pedagogicznego - intensywny kurs komputerowy INTEL "Nauczanie ku Przyszłości" dla wszystkich nauczycieli, praca całego zespołu pedagogicznego i wszystkich uczniów nad zadaniami "SZKOŁY Z KLASą", pierwsze prezentacje multimedialne w szkole: o krajach europejskich, w których klasy 3A, 4B, 4A, 6B, 3B, 6A, 5C, 6C, 5A, 5B, 4C, wraz ze swymin wychowawczyniami prześcigają się w pomysłach inscenizacyjnych, a także akademie i lekcje multimedialne,
oraz wielkie naukowe działania młodych eksploratorów nauki - trzecie SYMPOZJUM NAUKOWE , finałem wytężonej pracy jest Festyn szkolny pod hasłem "Poznajmy Mazowsze" z prezentacją multimedialną, koncertem i popisami tańców ludowych oraz nauczycielami poprzebieranymi w stroje ludowe
rok największych osiągnięć szkoły
rok dynamicznego rozwoju strony internetowej szkoły
7 2001-2002 ten rok to przygotowania do nadania szkole imienia Janusza Korczaka, pierwsze prezentacje multimedialne, wydanie folderu szkoły, pierwszy sprawdzian kompetencji gimnazjalistów. Uroczystość nadania szkole imienia Janusza Korczaka, poświęcenie sztandaru szkoły. Wielki Festyn nazajutrz po nadaniu szkole imienia. Pierwsi absolwenci gimnazjalni wychodzą ze szkoły (doświadczalny rocznik), dla szkoły czerwiec to rozstanie z czterema rocznikami - klasy Gimnazjum odchodzą do nowego pięknego budynku. Następuje rozwiązanie Zespołu Szkół
6 2000-2001 rok przygotowań do wyboru patrona szkoły, rok sprawdzania się reformy edukacji w praktyce, festyn szkolny z wystawą i aukcją prac dzieci
5 1999-2000 ten rok to wdrażanie reformy - powołanie Zespołu Szkół z Gimnazjum nr 3, informatyka w Gimnazjum, rok szopenowski, piąte urodziny "trójki", czyli piąty festyn
4 1998-1999 ten rok przygotowanie się do reformy szkolnictwa, rok walki o komputery w szkole, rok mickiewiczowski, kolejny festyn z aukcją prac plastycznych
3 1997-1998 ten rok to już zaspokojenie podstawowych potrzeb - pomocy naukowych, mebli, urządzenie klas, to rozwijanie aktywnych form pracy, organizowanie imprez i wyjazdów na "Zielone szkoły", trzeci festyn
2 1996-1997 rok pod znakiem sprawdzenia, czy obrany twórczy kierunek pracy pedagogicznej da owoce na egzaminach wstępnych do liceów naszych pierwszych absolwentów, czy my zaś potrafimy utrzymać tempo wcielania szalonych pomysłów?
1 1995/1996 pierwszy rok istnienia szkoły i pracy w spartańskich warunkach (plac budowy), wprowadzenie w czyn metod aktywnych pracy z uczniem - efekty to realizacja niezwykłych inicjatyw i imprez szkolnych, wśród nich nowatorski pierwszy w mieście FESTYN szkolny

autor: Anna Rozalska Opublikowano: 2003.08.12 Aktualizacja strony: 2014.08.28 Start