Autor STRONY

    Pracuje w Szkole Podstawowej nr 3 jako nauczyciel plastyki od powstania szkoły w 1995 r. Uczy także techniki, a od 2000r informatyki.

Nauczyciel Mianowany w 2000r
Nauczyciel Dyplomowany w 2003r.
certyfikat - Lider INTEL - "Nauczanie ku Przyszłości" - 2001r
certyfikat - Trener INTEL - "Nauczanie ku Przyszłości" - 2004r

    Prowadzi kółka zainteresowań - Koło Plastyczne, Koło Komputerowe, a kilka let temu także Koło Origami.


     Organizuje szkolne konkursy plastyczne - Konkurs "Zaprośmy Anioły do Szkoły", Konkurs na Szopkę Betlejemską, Konkurs - Pisanka, konkursy grafiki komputerowej i inne.
     Organizuje i współpracuje przy imprezach szkolnych: akademiach, przedstawieniach, apelach, koncertach i konkursach. Współtworzyła trzy największe wydarzenia szkoły:
         - uroczyste Otwarcie szkoły w 1996 r.
         - Nadanie szkole imienia w 2002r.
         - 10-lecie szkoły w 2005r.
    Współorganizowała i wspomagała Dni Europejskie. Wspólnie z nauczycielką przyrody organizuje Szkolne Sympozjum Naukowe. Corocznie wspólnie z siostrą katechetką przygotowuje Jasełka. Współorganizuje corocznie majowy Festyn Szkolny, przygotowuje wystawy i ekspozycje różnych prac i osiagnięć dzieci, organizuje Aukcję prac plastycznych dzieci. Współorganizuje tradycyjne imprezy szkolne, np. Pierwszy Dzień Wiosny, grudniowy Kiermasz Adwentowy. Współpracuje z Samorządem Szkolnym - Sekcją dekoratorską. Przygotowuje przedsięwzięcia reklamowe, oprawę plastyczną, ogłoszenia i plakaty.
    Opiekuje się uczniem zdolnym, przygotowuje uczniów do udziału w konkursach informatycznych oraz przygotowuje uczniów do ponadpodstawowych szkół artystycznych.
    Zajmuje się w szkole promocją informatyki. Opracowała i wdrożyła Szkolny Plan Rozwoju Technologii Informacyjnej. Doprowadziła do zdobycia najnowocześniejszych sprzętów i pomocy dydaktycznych dla szkoły.
    Prowadzi 40-godzinne kursy komputerowe dla nauczycieli w ramach akcji INTEL - Nauczanie Ku Przyszłości. Społecznie udziela rad i pomocy w zakresie informatycznym i artystycznym.
    Społecznie opiekuje się szkolnym sprzętem informatycznym i stale podnosi swe kwalifikacje w zakresie informatyki.
    Społecznie prowadzi szkolny serwis internetowy wg swojego pomysłu.
    Od 2005 r wprowadziła Szkolny Dziennika Internetowy czyli wywiadówkę on-line.
    Współtworzy szkolny program wychowawczy, współpracuje z pedagogiem szkolnym. Opiekuje się uczniem mającym trudności w nauce.
    Przygotowanie zawodowe
     Zainteresowania ma głównie artystyczne i techniczne. Pracuje i tworzy posługując się komputerem.
    Ma liczne publikacje, felietony, autorskie innowacyjne scenariusze lekcji, projekty edukacyjne, modyfikacje programowe, koncepcje korelacji miedzyprzedmiotowych. Tworzy także wiersze i drobne formy literackie. Jest zaangażowana twórczo w wielu dziedzinach - maluje pastele, akwarele, rysuje, rzeźbi, fotografuje, opracowuje szkolne technologie wytwarzania batiku, origami, masy solnej, papieroplastyki, modelowania, witrażu, opracowuje nowe techniki twórcze, zwłaszcza na potrzeby edukacyjne.
     Nadal ma kontakt z zawodem projektanta - architekta, ostatnio opracowała kilka projektów rozbudowy domów jednorodzinnych. Była konsultantem do spraw architektury i urbanistyki w Społecznym Komitecie Budowy Krzyża Milenijnego w Zielonce.
     Lubi muzykować, gra biegle na fortepianie, flecie prostym, trochę na innych instrumentach. Najbardziej lubi grać utwory Fryderyka Chopina, szczególnie mazurki i walce. Lubi także improwizować, próbuje jazzu.
     Opubliowała kilka stron internetowych oraz tę właśnie.

cytat:
"Czas nie spędzony przy (jakiejkolwiek) klawiaturze jest czasem straconym"


Różności z wywiadu


poczta szkolna autor: Anna Rozalska

do strony głównej