Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka w Zielonce
Dokumenty
R E G U L A M I N     B O I S K
 1. Boiska są własnością Miasta Zielonka administrowaną przez Dyrekcję Szkoły.
 2. Boiska są przeznaczone do sportowych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych o charakterze rekreacyjno-sportowym.
 3. Z boisk i urządzeń należy korzystać tak, aby zachować pełne bezpieczeństwo własne i innych uczestników zajęć oraz aby nie niszczyć boisk i znajdujących się tam urządzeń.
 4. Boiska są czynne:
 5. W godzinach trwania zajęć lekcyjnych, od godz. 8:00-16:00 pierwszeństwo przebywania na boiskach szkolnych i placu zabaw dla dzieci mają uczniowie odbywający zajęcia szkolne.
 6. W miesiącach wiosenno-letnich po godz. 21:00 a w miesiącach jesienno-zimowych po zmierzchu na boiskach przebywać nie wolno.
 7. Z boiska mogą korzystać uczniowie szkoły oraz grupy sportowe posiadające odpowiednie obuwie do poszczególnych boisk.
 8. Sposób i zasady korzystania z boisk przez grupy i osoby pozaszkolne winne być wcześniej ustalone z dyrektorem szkoły po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
 9. Szkolne zajęcia wychowania fizycznego i zajęcia pozalekcyjne sportowe odbywają się tylko pod opieką nauczycieli, trenerów i instruktorów. Korzystający z boiska winni dbać o porządek podczas zajęć.
 10. Na terenie szkoły i boisk obowiązuje:
 11. Na boisku o nawierzchni poliuretanowej obowiązuje zakaz gry w „korkach”.
 12. Za zdarzenia, które zaistnieją na boisku szkolnym, a wynikają z nieprzestrzegania powyższego regulaminu, dyrekcja szkoły nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Za zapoznanie się z niniejszym regulaminem odpowiadają nauczyciele wychowania fizycznego uczący w danej klasie i wychowawcy klas.
 14. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.
 15. Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów znajdujących się na terenie boiska szkolnych oraz placu zabaw.
  Za bezpieczeństwo dzieci przebywających poza zajęcia lekcyjnymi odpowiadają rodzice i prawni opiekunowie.
 16. Osoby przebywające na terenie obiektów sportowych zobowiązane są do zachowania porządku i przestrzegania powyższego regulaminu.
Dyrektor Szkoły

sekretariatautor:© Anna Rozalska

Aktualizacja strony: 23.09.2009

do strony głównej