SYMPOZJUM NAUKOWE w Szkole Podstawowej Nr 3 w Zielonce

Czerwiec 2003

      Po raz trzeci w naszej szkole zwołujemy obrady Sympozjum Naukowego. Referaty na samodzielnie wybrane tematy przygotowują uczniowie. Koreferaty wygłaszają zaproszeni naukowcy i specjaliści z różnych dziedzin. Głos zabierają też specjaliści z innych pokrewnych dziedzin. Obradom przysłuchują się i zadają pytania zainteresowani uczniowie wydelegowani ze wszystkich klas.
       Całość organizuje i otacza merytoryczną opieką nauczycielka przyrody, pani Bogusława Kulczycka przy współpracy nauczycielki informatyki Anny Rozalskiej.
      Sympozjum jest spotkaniem osób zafascynowanych nauką, zaangażowanych w badania naukowe i popularyzację wiedzy. To zaaranżowane przez nauczycieli naszej szkoły spotkanie zaproszonych doświadczonych znawców i uczniów - młodych entuzjastów, którzy odsłonią tajniki swych zainteresowań i hobby.

czy
PROGRAM OBRAD
Sympozjum Naukowego w SP3 Zielonka
czerwiec 2003
ATOM||| ARA ||| OKO ||| DNA ||| MÓZG ||| koty ||| relacje
Dzień pierwszy
wtorek
3 czerwca 2003
godz.10.00
aula

"Energia atomowa - korzyści czy zagrożenie"
autorzy: Michał Molicki i Sebastian Świrkosz, kl.5A
goście z Instytutu Problemów Jądrowych im. A.Sołtana w Świerku
      fizyk atomowy p. mgr Ewa Droste
      fizyk atomowy p. mgr Tadeusz Ostrowski
Dzień drugi
piątek
6 czerwca 2003
godz. 9.00
aula

"Ary - najmądrzejsze z papug?"
autor: Jakub Bieszczad, kl. 5A
goście: ornitolog dr A.Kruszewicz,
      (asystent Działu Ptaków w Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie,
      (Opiekun "Azylu dla ptaków")
Dzień trzeci
poniedziałek
9 czerwca 2003
godz. 10.00
aula

"Narządy zmysłów - OKO"
autorka: Magdalena Andrzejewska, kl.5B
goście: lek.med. Elżbieta Molicka, okulistka
p. Jadwiga, masażystka
Dominik Strzelec, uczeń Gimnazjum w Laskach, śpiewak, pianista
Dzień czwarty
wtorek
10 czerwca 2003
godz. 10.00
aula

"Tajemnice jądra komórkowego - DNA"
autorka: Martyna Kuc, kl.5B
goście: lek. med. Hanna Wujkowska
ks. Grzegorz Karolak
studentka medycyny Magda Ulejczyk (nasza absolwentka z 1997r.)
Dzień piąty
wtorek
10 czerwca 2003
godz. 13.00
sala 33

"Inteligencja emocjonalna"
autorka: p. mgr Barbara Dawidowska, nauczycielka j.angielskiego w SP3 Zielonka
goście: metodyk mgr Jadwiga Gałecka, nauczyciele
Dzień dodatkowy
środa
11 czerwca 2003
godz. 10.00
sala 33

"Dzikie koty"
autorka: Agnieszka Czuba, uczennica kl.6B


       Do wzięcia udziału w Sympozjum naukowym zapraszamy wszystkich zainteresowanych poszczególnymi tematami referatów, uczniów, nauczycieli, rodziców, sąsiadów i przyjaciół naszej Szkoły.
      Każdy wykład będzie wzbogacony prezentacją multimedialną, pokazami i doświadczeniami. Relacje z obrad zamieścimy na naszej stronie internetowej.
ATOM||| ARA ||| OKO ||| DNA ||| MÓZG ||| koty ||| relacje

poczta szkolna autor: Anna Rozalska