Szkoła Podstawowa nr 3 w Zielonce
23 marca 2004 - Dzień Wiosny - relacja
       W tym dniu cała społeczność szkolna zjawiła się na dużej sali tuż przed godziną 10. Wszyscy stanęliśmy w kręgu. Pani Dyrektor w pogadance przybliżyła dzieciom cel naszego spotkania i wyjaśniła idee Europejskiego Dnia Wiosny. Następnie wysłuchaliśmy uroczystego przesłania na Dzień Wiosny od Romano Prodiego - przewodniczącego Komisji Europejskiej. Otrzymaliśmy je przez Internet, tak jak wszystkie europejskie szkoły biorące udział w Europejskim Dniu Wiosny.
        Na środku sali stanęli dwaj uczniowie dźwigając na ramionach drewniany pałąk, a na nim zawieszony olbrzymi Szkolny Dzwon Pokoju. Dzwon nie był zbyt ciężki, bo wykonany z blachy, a nie ze spiżu. Czasza dzwonu została ozdobiona przez Koło Plastyczne. Tło dzwonu pomalowane na żółty wiosenny kolor, a na nim napisy w kolorze zielonym - Dzień Wiosny, rok, nazwa szkoły.
       Do uroczystego zadzwonienia wybrano dwoje dzieci - najmłodsze dziecko z zerówki i uczennicę, która osiągnęła najwyższą średnią w nauce. Gdy przebrzmiał Dzwon Pokoju, wszyscy stojąc uczcili minutą milczenia ten szczególny apel.
       Potem zorganizowaliśmy projekcje o krajach europejskich w sali multimedialnej. Były to prezentacje komputerowe przygotowane przez zespoły klasowe. Prezentacje przywołały wspomnienia, wywołały dyskusje o podróżach i różnych problemach naszych sąsiadów. Za najciekawsze uznano prezentacje o Holandii, Włoszech, Niemczech.
       Na szkolnych korytarzach i oknach pojawiły się wiosenne dekoracje. Rozwieszono plakaty propagujące idee wspólnej Europy - pokoju, demokracji, tolerancji, wolności, równości i solidarności.
Happy Spring Day to All!        Otrzymaliśmy serdeczne życzenia "Happy Spring Day" oraz podziękowanie za udział w projekcie Dzień Wiosny w Europie wszytkim uczestnikom - nauczycielom oraz uczniom - od Dyrektora The European Schoolnet, pana Ulfa Lundina.
Director European Schoolnet Office - Brussels - BELGIUM

zamknij to okienko