Szkoła Podstawowa nr 3 w Zielonce
rok szkolny 2006 -2007

Wystawa
plakat ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Zielonki

W 25 rocznicę Stanu Wojennego - styczeń 2007

wystawa w holu szkolnym
        W naszej szkole była historyczna ekspozycja z okazji 25 rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego. Było to 13 grudnia 1981. Wystawę przygotowano ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Zielonki - dziękujemy za wypożyczenie.
        Na wystawie pokazano zgromadzone przed 25 laty cenne wydawnictwa konspiracyjne, ulotki i plakaty oraz fotografie. Zachowało się także sporo malutkich odbitek z powielacza z dowcipnymi rysunkami i hasłami. Były też wielkie plansze obwieszczeń wydawanych przez WRON.
        Na jednej z tablic zebrano pamiątki związane z działalnością organizacji harcerskich w tamtych czasach.
        Dla wielu młodych ludzi ekspozycja w ciekawy sposób przybliżyła czasy młodości ich rodziców.
 

fragment ekspozycji
 wystawa trwała tydzień w naszej szkole

  

text i fot AnnaR-N
poczta szkolna Stronę opublikował: autor: Anna Rozalska do strony głównej