Szkoła Podstawowa nr 3 w Zielonce
rok szkolny 2013-14

Comenius

Projekt Comenius - Lively Outdoor Learning

10 września 2013

 

     Kolejny projekt europejski w SP3

     W nadchodzącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zielonce przystąpi do realizacji nowego wielostronnego projektu współpracy szkół europejskich w ramach programu Comenius.

program Comenius

     Projekt noszący nazwę Lively Outdoor Learning - LOL, dotyczy wymiany doświadczeń między szkołami oraz nowych pomysłów na zajęcia w terenie.

     Celem takich działań ma być zwiększenie możliwości prowadzenia lekcji z różnych przedmiotów blisko natury, z wykorzystaniem środowiska otaczającego szkołę. Lekcje w terenie pomogą uczniom w rozumieniu i zapamiętaniu nowych informacji oraz wpłyną na zwiększenie motywacji uczniów do nauki.

informacja o Lively Outdoor Learning

     Ponadto, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele będą mogli nawiązać kontakty z partnerskimi krajami, podzielić się doświadczeniami i opowiedzieć o narodowych tradycjach i zwyczajach.

     W projekcie, oprócz naszej szkoły, wezmą udział szkoły z sześciu innych krajów europejskich: Norwegii, Islandii, Estonii, Hiszpanii, Włoch oraz Turcji.

     Pomysłodawczynią projektu i zapaloną orędowniczką idei lekcji "na zielonej trawce" była nieżyjąca już, niestety, nauczycielka języka angielskiego w SP3 p. Sylwia Ernstzen. To ona nawiązała kontakty ze szkołami, zainteresowała je swoim pomysłem współpracy i w dużej mierze była autorką wniosku, który uzyskał akceptację Narodowej Agencji programu Comenius. Swoim entuzjazmem zaraziła także całe grono pedagogiczne, które z zapałem rozpocznie realizowanie zadań projektowych, kontynuując jej pracę.

Małgorzata Zawisza
nauczycielka j.angielskiego
koordynator szkolny projektu

 

tekst, fot
opracowanie: autor strony

autor: Anna Rozalska Opublikowano:2013.09.05 Aktualizacja strony: 2014.02.24 Start