Szkoła Podstawowa nr 3 w Zielonce
UDZIAŁ w AKCJI I KONKURSIE OGÓLNOPOLSKIM 2002/2003 - "Szkoła z klasą"

organizator - "Gazeta Wyborcza", portal www.gazeta.pl i Centrum Edukacji Obywatelskiej
patronat - Urząd Prezydenta RP

 

 


SZKOŁA Z KLASĄ:
  1. ... dobrze uczy każdego. Potrafi wyjaśniać i zaciekawiać; dba, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali swoje aspiracje i zainteresowania.
  2. ... sprawiedliwie ocenia. Uczniowie wiedzą, czego mają się nauczyć, są oceniani według jasnych i jawnych zasad.
  3. ... uczy myśleć i rozumieć świat. Uczy twórczego i krytycznego myślenia, a wiedza i umiejętności w niej zdobyte pomagają zrozumieć to, co dzieje się w ich miejscowości, w Polsce, na świecie oraz rozwiązywać realne problemy.
  4. ... rozwija społecznie, uczy wrażliwości. Uczniowie uczą się współdziałania w zespole, angażują się w pracę na rzecz innych ludzi oraz działają dla dobra swej małej i dużej ojczyzny oraz całego świata.
  5. ... pomaga uwierzyć w siebie. W szkole panuje życzliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera, uczniowie mają szansę uwierzyć we własne siły.
  6. ... przygotowuje do przyszłości. Uczy języków obcych, posługiwania się komputerem i internetem, przygotowuje uczniów do życia w zjednoczonej Europie i wprowadza w świat kultury.
`
NASZE WYBRANE ZADANIA

INFORMACJA

       Zgłosiliśmy się do akcji w końcu roku szkolnego tj. 2001/2002. Akcja rozpoczęła się we wrześniu 2002. Nauczyciele, uczniowie i rodzice brali udział w ankiecie na temat naszej szkoły. Wyniki tej ankiety były analizowane przez Dyrekcję i w Gronie Pedagogicznym. Wnioski stały się podstawą do dokonania wyboru zadań najlepszych dla rozwoju naszej szkoły.
Spośród trzydziestu zadań w sześciu działach należało wybrać pojednym z każdego działu. Realizacja miała określone ramy czasowe, a sprawozdania przez Internet wysyłano do Komisji Konkursowej.


organizator - "Gazeta Wyborcza", portal www.gazeta.pl i Centrum Edukacji Obywatelskiej
patronat - Urząd Prezydenta RP

poczta szkolna autor: Anna Rozalska